Broedplaats Beekhuizen

Broedplaats Beekhuizen

Broedplaats Beekhuizen is een voormalig zwembadcomplex waar ecologische woningbouw wordt gerealiseerd naast bijzonder natuurbeheer.

Op het voormalige zwembadterrein in Velp worden zes woningen gerealiseerd, een educatief centrum en een uitkijktoren. Een groot deel van het terrein is vrij toegankelijk voor publiek. Met inachtneming van de cultuurhistorische waarde wordt het gehele complex ecologisch verbouwd, wat onder meer inhoudt dat panden energieneutraal worden opgeleverd; er wordt zoveel mogelijk aanwezig materiaal hergebruikt en er wordt gewerkt met hernieuwbaar natuurlijk materiaal zoals stro en leem.

Broedplaats Beekhuizen wordt bewoond door een aantal leden van de bewonersvereniging Beekhuizen. Bewoners en overige groepsleden zorgen voor beheer en onderhoud van de woningen en het terrein, waarbij in de loop der jaren een beschermd ringslangenbroedgebied is ontstaan. Op deze unieke biotoop worden groepen schoolkinderen en volwassenen rondgeleid en worden diverse activiteiten georganiseerd.

Woningcorporatie WBVG, bouwbedrijf Vastbouw en architect Jos Bannink werken samen met de bewonersvereniging aan volledige renovatie van de zes woningen, het educatief centrum en een uitkijktoren.