Broedplaats Beekhuizen

Update Broedplaats Beekhuizen

slangetje

Na een aanvankelijk vliegende start heeft het project ‘Broedplaats Beekhuizen’ de afgelopen maanden stil gelegen. In onderstaand bericht, een recente nieuwsbrief van de toekomstige bewoners van het complex, wordt de actuele stand van zaken toegelicht.Informatie van de toekomstige bewoners van Broedplaats Beekhuizen:

Raadsvergaderingen
Het project zwembad Beekhuizen zal nog eenmaal besproken worden in de gemeenteraad op 8 en 29 oktober a.s. Uiteraard gaan we uit van een positieve uitkomst waarna we zo snel mogelijk met de verbouwing beginnen. We zijn inmiddels alweer een aantal jaren bezig met plannen maken, ideeën ontwikkelen, vergaderingen op allerlei niveaus met allerlei disciplines, afspraken maken, plannen bijstellen en natuurlijk met heel veel liefde werken op het mooie natuurterrein zwembad Beekhuizen om dit in stand te houden. In deze nieuwsbrief een korte impressie van wat er zoal gebeurd is.

Natuurbeheer
Met de gemeente Rheden is in oktober 2010 een beheerovereenkomst over het terrein afgesloten en ondertekend. Volgens een beheerplan wordt het terrein door bewoners en vrijwilligers van stichting Broedplaats Beekhuizen onderhouden.


Schapen

Sinds eind juli van dit jaar wordt het achterterrein tijdelijk begraasd door Veluwse heideschapen van Stichting Rhedense Schaapskudde. Begrazing door schapen zorgt voor de nodige openheid van het terrein ten goede van de biodiversiteit (das, ringslangen, diverse flora). Met snoei– en snipperafval afkomstig uit de gemeente en van buurtbewoners zijn er twee nieuwe grote broedhopen aangelegd. Deze zijn zo neergelegd dat ze geschikt zijn als habitat voor de ringslang, maar geen verstoring ondervinden van wandelaars op het toekomstige doorlopende pad. Er zijn op het talud een aantal dode en uitheemse bomen gekapt, waarvan de houtopbrengst gebruikt wordt als markering van het doorlopend pad. Dit doorlopend pad zal openbaar toegankelijk zijn tussen zonsopkomst en zonsondergang. Via het pad kan men vanuit het terrein het achterliggende Beekhuizense bos inlopen.

Daarnaast is er hard gewerkt aan de jaarlijks terugkomende onderhoudswerkzaamheden zoals het snoeien en kappen van jong opschot. De vijvers zijn deels van waterplanten ontdaan om deze geschikt te houden voor reptielen en amfibieën. Bestaande broedhopen voor de ringslang en hazelworm zijn omgezet en vernieuwd. En delen van het terrein zijn gemaaid om de grond te verschralen zodat er een rijke bloemenweelde kan ontstaan en om bepaalde gedeeltes van het terrein toegankelijk te houden voor bezoekers.

Het hele jaar door wordt er gemonitord op bijzondere planten en dierensoorten. Deze gegevens worden verzameld door bewoners en Ekoza (Ecologisch onderzoek en advies) en doorgegeven aan onder andere RAVON (Reptielen en Amfibieën Onderzoek Nederland) en VleGel (Vleermuiswerkgroep Gelderland).

Activiteiten
Naast onderhoud van het terrein richten we ons ook voor een groot deel op natuurbeleving en educatie. In het voorjaar zijn er in samenwerking met IVN scholenwerkgroep verschillende schoolklassen uit de gemeente Rozendaal en Rheden op excursie geweest. Ze kregen een rondleiding over het terrein en konden op diverse plekken opdrachten uitvoeren; (water)beestjes zoeken en met zoekkaarten determineren. Momenteel lopen er nog aanvragen voor in het najaar.
Iedere zondag is het terrein geopend van 13.00 tot 16.00 uur. Soms zie je de schoolkinderen met hun ouders terug op de zondagse openstelling. Daarnaast kunnen mensen aanvragen doen voor een wandeling of activiteit. Geregeld krijgen we spontaan bezoek van mensen die herinneringen komen ophalen. Een fotoclub uit Doesburg heeft foto’s gemaakt op het terrein. In september hebben we een excursie georganiseerd en heeft een gids van RAVON uitleg gegeven over de ringslang en de biotoop.

Bebouwing en Bewoners
Het beheer van het terrein is zoals eerder genoemd in handen van stichting Broedplaats Beekhuizen. Alle bewoners zijn verbonden aan deze stichting als vrijwilliger en zetten zich in om de natuurwaarden op het terrein, openstellingen en educatieprogramma’s te kunnen waarborgen. In de bestaande bebouwing op het terrein worden zes huurwoningen gerealiseerd in samenwerking met woningcorporatie de Woonplaats, Woningbouwvereniging Gelderland (WBVG) en bouwonderneming Vastbouw. Bewoners zelf zullen ook een deel in de verbouwing bijdragen middels zelfwerkzaamheid.Voor de bewoning zijn o.a. advertenties in de Regiobode en op de website van Woningbouwvereniging Gelderland geplaatst. Hierop is veel reactie geweest. Na een selectieprocedure bestaande uit meerdere gesprekken en gezamenlijke klusdagen op het terrein is de bewonersgroep nu compleet. Het gemêleerde gezelschap bestaat uit twee gezinnen met elk twee kinderen, een alleenstaande vader met kind, twee stellen en een alleenstaande. De leeftijd varieert van 3 tot 55 jaar. En iedereen is super gemotiveerd! Met deze groep is de huidige bebouwing in zelfwerkzaamheid voor zover mogelijk gesloopt en gestript om verbouwing mogelijk te maken.
Er wordt bij de verbouwing uitgegaan van duurzaam en klimaatneutraal bouwen. Hiervoor is en wordt subsidie aangevraagd bij o.a.: Rabobank Stimuleringsfonds, het Prins Bernard Cultuurfonds, de Triodos Foundation en de ANWB.

Open dag
We hopen u op deze manier weer wat meer inzage te hebben gegeven in het project Broedplaats Beekhuizen. Uiteraard is deze nieuwsbrief te kort om u van alle ontwikkelingen op de hoogte te brengen.
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, of geïnteresseerd zijn om het terrein in “levende lijve” te aanschouwen, dan nodigen we u van harte uit op zondag 6 oktober tussen 11.00 en 17.00 uur op zwembad Beekhuizen.
U kunt het terrein bezoeken, een rondleiding krijgen, vragen stellen, een kopje koffie of thee drinken met uw (toekomstige) buren of gewoonweg genieten van de najaarszon.

Met vriendelijke groet,
Stichting Broedplaats Beekhuizen en (toekomstige) bewoners van zwembad Beekhuizen.

Like this Article? Share it!

Comments are closed.